การจัดตั้งเครือข่ายชมรมเพื่อนโรคไต โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

E-mail Print PDF

การจัดตั้งเครือข่ายชมรมเพื่อนโรคไต

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2552 คุณกัญญ์ธิรา วงษ์สุวรรณ พยาบาลโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ได้นัดแนะคนไข้โรคไต และญาติ เพื่อมาร่วมเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับโรคไต และได้เชิญทางชมรมเพื่อนโรคไต เพื่อไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ซึ่งทางชมรมเพื่อนโรคไต โดย นายอัมพร ยลมานะ รองประธานชมรมฯ   นายธนพลธ์ ดอกแก้ว  และนายสมหมาย รัตน์รอดกิจ ไปร่วมกิจกรรม ซึ่งเมื่อเสร็จการเสวนาแล้ว ทางชมรมเพื่อนโรคไตได้ให้ข้อมูลและแนะนำให้มีการจัดตั้งกลุ่มชมรมเพื่อนโรคไต โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โดยมีคณะกรรมการรวม 12 ท่าน และมีสมาชิกรวม 71 คน มีคุณสุพจน์ โพธาภิรัติ เป็นประธาน มีคุณกัญญ์ธิรา วงษ์สุวรรณ พยาบาลเป็นที่ปรึกษา รายละเอียดคณะกรรมการดำเนินงานมีดังนี้ .-

ชมรมเพื่อนโรคไตรพ.กระทุ่มแบน

ชื่อ - นามสกุล

ต ำแหน่ง

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

นายสุพจน์ โพธาภิรัติ

ประธาน

179/3 ม.6 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

087-4017-884

นายสำราญ จุลแสง

รองประธาน

74/53 ม.12 ต.อ้อมน้อน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

02-4105-490

นางสุวรรณา เสมา

รองประธาน

95/1 ม.2 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

085-1867-530

นางรัตนา นุชขำ

เลขานุการ

169/15 ม. ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

086-2438-955

สุวภัทร วงษ์สกุลศิริ

เหรัญญิก

158 ม.2 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

087-4134-794

สมาชิก 71 คน

 

Last Updated ( Monday, 01 February 2010 14:04 )